top of page
  • ಜಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್

ಅದೇ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ

ಮತ್ತದೇ ಒಳಗಿನ ಅದು ಎಂಥದ್ದೋ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕವಿತೆಯಾಗಲು

ಒಣಗಲು ಒದ್ದೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು

ಅವೇ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುವುದೋ

ಅದಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ರೂಪ ತಾಳುವುದೋ

ಅದಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳು ಹೇಗೆ ಇರುವುದೋ


ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಅದೇ ನಾಕು ಮೂಲೆ

ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಗುಟ್ಟು ಕಲರವ ಕಳವಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಣ್ಣೀರು

ಗೊಡ್ಡು ಸಾರು ಚೂರು ಅಡಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ಕಣ್ಣೀರು ಸೀರಿಯಲ್ಲು

ಹೇಳಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಉಳಿದು ಹೇಳಲಾಗದ್ದೂ ಉಳಿದು

ನಾಕು ಮೂಲೆಯ ಚಾರ್ ಮಿನಾರು

ಆಗೇ ಬಿಡುವುದು ಬಾರಾ ಕಮಾನು


ಮಡಿಚಿದ ಅಂಗೈ ಕಂಡಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡ ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರ

ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ದೇಗುಲ

ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ

ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೊಸಕಿಗೂ ತಲೆಗೆಡದ ಇರುವೆಯ ಅಂತಃಪುರ


ಅವೇ ಕೈ ಅವೇ ಕಾಲು ಅದೇ ಮೂಗು ಅವೇ ಕಣ್ಣು

ಬಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲೋಕ ಸದಾ ಸಶೇಷ

ಎಷ್ಟು ನಿಟ್ಟಿಸಿದರೂ ಅದು ನಾನೇ ನನ್ನ ಹಾಗೆ

ಸಿಗುವ ನೀವು ಸಿಗದ ನೀವು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತ

ರೂಪ ತಾಕಿದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ತವಕಿಸುವ ತಂಗಳು

ಬಿಸಿಯಾದ ಕಜ್ಜಾಯ


ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಒರತೆ ಅದಾವ ನದಿಯಾಗಿದೆಯೋ

ಯಾವ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೋ

ಒಳಗಲ ದಿವಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕಣ್ಣು

ಕಣ್ಣಗಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿದ ದಿನ


ಹೀಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ

ಅದು ಆಗಿರದ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಲ್ಲಿ

ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಳೆಯೂ ಜಗತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಸೋಜಿಗದಲ್ಲಿ

ತನ್ನ ವಿವರಿಸುವ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲು


ಅದೇ ತಲೆಕಟ್ಟು ವಟರಸುಳಿ ಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಒಪ್ಪಿಸದೆಯೂ

ಯಾರೂ ಕೇಳದೆಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಸಮಾಸ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ


ಅ ಎಂದು ಕರೆದಾಗಲೂ

ಮ ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುವಾಗ

ಬಾಳಿಗೊಂದು ಬ ಕಾಣುವುದಿದೆಯಲ್ಲ

-ಜಿ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್


0 views0 comments

Recent Posts

See All

ನೆರಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸಾವಯವ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಥೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕಥೆ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಲ್ಲಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸುಪಾರಿಯೂ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಯೂ ಒಂದರೊಳಗೊಂದ

ನೆರಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬರುವಲ್ಲಿ ಏನೆಂದುಕೇಳದೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಅವುಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಹಸಿವ ಹಿಂಗಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗ

ನೆರಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಪ್ರೊಮೋ ಕಥೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಬೂನು ತಿಕ್ಕಿ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದು ಜಾಮೂನು ತಿಂದು ಜಿರಲೆ ಕೊಂದು ಟಾಯ್ ಲೆಟ್ ಉಜ್ಜಿ ಕಥೆಗೊಂದು ತಿರುವು ಬೇಕಾದರೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿ ನೀಲಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಟ್ಟು ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ಪೂರಿ ಕರಿದು ಕಾರು ಹತ

Comments


bottom of page