top of page
  • ಜಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್

ಕತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಶುಭಂ ಎಂದಾಗ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕತೆ ಮುಗಿವುದು

ಈಗ ಅದು ಹೇಳದೆಯೂ ಮುಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವರು

ಇರಲಿ, ತೆರೆಯೆ ಮೇಲಿನ ಕತೆ ಮುಗಿದೊಡನೆ

ಮನದೊಳಗಿನ ಕತೆ ಏಳುವುದಲ್ಲ

ಅದು ಮುಗಿವುದು ಹೇಗೊ


ಎದುರು ಬದುರು ನಿಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದರೋ

ಬೇರೆಯಾಗದೆ ಬಾಳಿದರೋ ಮಕ್ಕಳಾದರೋ

ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನೋ

ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಕೇಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗನ್ನು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ

ನಿಟಿಕೆ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದಲ್ಲಿ


ಹೀಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಇರುವ ಕತೆಯ ಸುಳಿವು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ

ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಎಂದು ಅನೇಕರು

ಮುಗಿಸಿದ ಕತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು

ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು

ರಾಮಾಚಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರೀ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ

ಫಣಿಯಮ್ಮನ ಮರಿಮಕ್ಕಳೇ ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳಾಗಿ


ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ

ಕತೆಗೆ ನೂರು ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾಬೂಲಿವಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿ

ಅಡಗೂಲಜ್ಜಿ ಗುಳೆ ಹೋಗಿ

ಕರಟಕ ದಮನಕ ವಂಶಾವಳಿ ಬೆಳೆದು

ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀ ಕತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಹಿಂದಿ ಕತೆ ಬೆಂಗಾಲಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮಲೆಯಾಳಾಗಿ

ಪಾತ್ರಗಳು ಹರಡಿ ಹಂಚಿ ಹೆಣೆದು ಒಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ

ಎಡವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ

ಎಲ್ಲವೂ ಮೀರಿ ಅವರೂ ಅವರ ಮೀರಿ

***

ಆಯಾ ಕತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತೆ

ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ

ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು

ಶುರುವಾದ ದನಿ ಬೆಳೆಬೆಳೆದು ಏರಿ ಒಂದೇ ಸಮ

ಮುಟ್ಟಲಾಗದು ಯಾರು ಯಾರನ್ನೂ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ


ಈಗ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಪಸು ಕಳಿಸುವ ಕೆಲಸ

ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ದೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವುದು

ಪ್ರತಿ ಗಡಿಗೂ ನಾಕು ಗಡಿ

ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಳಚುವ ಪಾತ್ರ

ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೋ

ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೋ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿತವಾಗದಿರುವಲ್ಲಿ

ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು

ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಸಾಕಾಗಿ

ಕತೆಯೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಕತೆಯೆಂತಲೂ ಒಂದಿರುವುದಲ್ಲ


ಮುಗಿದ ಕತೆಯಿಂದ ಬಂದುದೋ

ಇರುವ ಕತೆಯಿಂದ ಹೋದುದೋ

ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು...


ಜಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್


7 views0 comments

Recent Posts

See All

ನೆರಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸಾವಯವ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಥೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕಥೆ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಲ್ಲಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸುಪಾರಿಯೂ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಯೂ ಒಂದರೊಳಗೊಂದ

ನೆರಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬರುವಲ್ಲಿ ಏನೆಂದುಕೇಳದೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಅವುಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಹಸಿವ ಹಿಂಗಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗ

ನೆರಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಪ್ರೊಮೋ ಕಥೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಬೂನು ತಿಕ್ಕಿ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದು ಜಾಮೂನು ತಿಂದು ಜಿರಲೆ ಕೊಂದು ಟಾಯ್ ಲೆಟ್ ಉಜ್ಜಿ ಕಥೆಗೊಂದು ತಿರುವು ಬೇಕಾದರೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿ ನೀಲಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಟ್ಟು ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ಪೂರಿ ಕರಿದು ಕಾರು ಹತ

Comments


bottom of page